Disclaimer

 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.videosys.nl en www.videosysconsult.nl
Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld middels deze websites en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de VideoSys en VideoSys Consult-websites

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VideoSys zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VideoSys niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
VideoSys garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren. VideoSys wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand. 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer VideoSys links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VideoSys worden aanbevolen. VideoSys aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VideoSys niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

VideoSys behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiæren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VideoSys of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

VideoSys behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

VideoSys Consult
 
 
phone-128  +31 6 13935207
email-icon
   info@videosysconsult.nl
 
 
 
KvK:   61458023
BTW:  NL122998546B01
   
     Linkedin
  
   
© 2014 VideoSys Consult